allfordance.eu

Adam Mickiewicz w charakterze piewca narodowy, zachęcający rodaków do walki o Ojczyznę, dawał swoimi dziełami różne przykłady zaś koncepcje walki narodowowyzwoleńczej. Wiedząc o potędze zaborców, chciał pokazać, gdy skutecznie jest dozwolone odbyć nieprzyjaciół. Zachęcał aż do zjednoczenia wszystkich Polaków, zjednania wszelkich waśni na okres walk, konspiracji. Uważał, że równie aktualny gdy samo armia jest należyty


Odwiedź allfordance.eu

Ocena: Brak
Data: 21-08-2012, 03:45

Podobne do "allfordance.eu" G:3 
Copyright © dlafirm.org